Gelukkig Nieuw Jaar en de Nieuwjaars borrel

Het jaar 2019 is bijna voorbij, het was een rustig maar  beslist een zeer gezellig jaar.Het zijn over het algemeen iedere keer dezelfde gezichten die we terug zien.

Natuurlijk zien we dit graag anders en vragen jullie dan ook om eens een keer naar onze reguliere zaterdagbijeenkomst te komen.

Dit is altijd de tweede zaterdag van de maand tenzij anders vermeld.

Misschien dat we jullie over de drempel kunnen helpen door u uit te nodigen voor onze Nieuwjaarsborrel 🍷op 11 januari 2020.

We zijn er rond de klok van 10.00 uur. We hopen dat we ook jullie weer eens zien.

Namens het voltallige bestuur mag ik jullie allemaal een hele fijne Kerst 🎄toewensen.

Natuurlijk vergeten we het uiteinde van het jaar niet en wensen alle leden alvast een heel gezellige jaarwisseling 🎆met een heel gezond jaar toe.

We hopen jullie met grote getale te zien op 11 januari 2020.
René Langenberg, secretaris