DIGITALIS

recente foto april 2018

Digitalis, onze kursus/samenkomst op de dinsdag middag of avond

Bij de activiteiten van Computer Club  Fort Zeekant moet zeker ook genoemd worden de bijeenkomsten op dinsdag waarin clubleden elkaar helpen omgaan met de computer.  We noemen deze bijeenkomsten ‘digitalis’. Gaat het bij de Robotics  de technische kant op, bij digitalis zijn we vooral bezig met het goed gebruiken van de mogelijkheden van de apparaten.  Jaren geleden waren dat cursussen “office” en  internet, nu gaat het meestal over het gebruik van apps en social media of over het leren van handigheidjes om de tablet gemakkelijk te bedienen. Wat we doen is  ‘vraag gestuurd’ dus kan iedereen aan een verschillende onderwerp werken.

De bijeenkomsten staan open voor leden van CCFZ . Ze betalen  per bezoek € 2 als bijdrage aan de zaalhuur  in wijkcentrum  ’t Fort  aan de Bernadettestraat in Bergen op Zoom. De club betaalt voor de bezoeker een kopje koffie of thee.  Je eerste bezoek is ter kennismaking en kost dus niets.

Meestal zijn er zo’n 10 tot 20 bezoekers die elkaar helpen vanuit het standpunt dat we samen heel veel weten, maar geen professionele computerdeskundigen zijn. Dat uit zich ook in de sfeer van de bijeenkomsten. Er is alle ruimte voor een buurpraatje. Of je wel of niet aanwezig bent bepaal je zelf.

De club heeft een laptop met Windows, een tablet met Android en een Ipad om mee te oefenen, maar als je je eigen computer mee kunt brengen is dat natuurlijk handiger omdat je daarmee zelf vertrouwd bent.

De bijeenkomsten worden aangestuurd door Leontine Heezius en Ad van Moll.  In de even weken zijn de bijeenkomsten ’s avonds van 7 tot 9,  in de oneven weken ’s middags van half twee tot half vier ( check  dit  in de agenda op de website van CCFZ !) We komen bijeen in Wijkcentrum ’t Fort, Bernadettestraat  4.  Parkeer gelegenheid is er achter de schoolpoort.

Vragen ?  Stuur een mail naar het contactadres van CCFZ.