Over onze club

Computer Club Fort – Zeekant

De Computer Club Fort – Zeekant  (kortweg CCFZ) is in 2002 officieel opgericht en heeft nu ongeveer 80 leden.

Allerlei activiteiten vinden plaats met als middelpunt de Maandbijeenkomst, die 10 keer per jaar plaats vindt. Elke tweede zaterdag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus). Veel leden met hun eigen toepassingen komen dan bijeen en hopen daar meer medestanders voor hun specifieke hobby te ontmoeten. Gezelligheid kent geen tijd en de CCFZ-lunch vindt gretig aftrek.Tijdens de maandbijeenkomst zien we leden bezig met Fotobewerking, Video-montage, websitebouw, panoramafoto’s, Word-toepassingen, als het maken van posters, convocaties voor feesten, Kerstkaarten enz, enz.  Lezingen zijn gehouden bijvoorbeeld over Videobewerking, Sketchup (huizen in 3D tekenen), mindcontrol (sensors op je hoofd sturen een apparaat aan) en 3D printers.

 

Een aantal keer vinden leden het gezellig om buiten de maandbijeenkomst met elkaar aan het werk te gaan. Daaruit ontstaan groepen. Zo kennen we:

Digitalis – CCFZ

Kennis vergroten gebeurt door studies, lessen en vragen – en antwoorden. Er is veel kennis onder de leden. Gecoördineerd door een aantal vaste leden is er elke dinsdag een bijeenkomst van Digitalis – CCFZ, waar volgens het Studiehuis-principe  kennis kan worden opgedaan over de vragen/problemen die leden computeraars tegen zijn gekomen. Het studiehuis-principe betekent, dat alle onderwerpen aan bod komen. De kennis binnen CCFZ strekt zich uit van desktop-computers, iPads en tablets, iPhones en Smartphones. Enzovoorts. Let wel: niet alle vragen kunnen meteen er plekke worden beantwoord. maar de club is groot en er wordt geprobeerd de juiste deskundige te vinden. Eventueel te bereiken tijdens de maandbijeenkomst.

Robotics – CCFZ

Een aantal leden, van 12 jaar en ouder, heeft belangstelling voor het bouwen en programmeren van robots. Elke maandagavond is er de Workshop Robotbouw, waarvoor zich ca. 25 deelnemers hebben aangemeld. Ze komen niet elke keer, maar er zijn wel telkens 5 – 10 enthousiaste bouwers.

Eenmaal per jaar, de laatste zondag van oktober. worden de robots getest tijdens de Robotrace CCFZ. Dit is de afsluiting van onze CCFZ – otober – Robotmaand.

 

Gamelan – CCFZ

Vanaf het begin van CCFZ is een groep Gamers actief geweest. Tijdens de maandbijeenkomsten werd er fanatiek gespeeld. Twee keer is er een Game-marathon georganiseerd, die drie dagen, inclusief twee nachten duurde. Helaas hebben de Gamers nu afgehaakt. Maar als er opnieuw belangstelling voor is, dan kan dat natuurlijk bij CCFZ.

Computer recycling

Interessant is ook een (klein) groepje leden, dat oude computers verzamelt en van de daaruit nog bruikbare componenten werkende computers samenstelt. Deze computers gaan bijvoorbeeld naar Het Leger des Heils en/of andere sociale activiteiten.

Andere activiteiten

Is er een aantal leden met een gezamenlijke hobby met de computer, dan kunnen nieuwe groepjes ontstaan. Die kunnen steun krijgen van de vereniging: faciliteiten, publiciteit etc.

 

Naar buiten treden

Zo mogelijk presenteert de club zich tijdens lokale/regionale evenementen. Op scholen en bijvoorbeeld festivals.